Lediga jobb Kristinehamns kommun, Skolförvaltningen i Kristinehamn

Se alla lediga jobb från Kristinehamns kommun, Skolförvaltningen i Kristinehamn. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Kristinehamn som finns inom det yrket.

Studie- och yrkesvägledare

I Kristinehamns kommun är studie- och yrkesvägledningen organiserad inom elevhälsan. Vår elevhälsa består av ca 40 medarbetare - kuratorer, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare. Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och v... Visa mer
I Kristinehamns kommun är studie- och yrkesvägledningen organiserad inom elevhälsan. Vår elevhälsa består av ca 40 medarbetare - kuratorer, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker två studie- och yrkesvägledare till våra verksamheter, en till vår verksamhet på grundskolan och en till gymnasiet.

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val.

Din uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer, enskilt och i grupp. I studie- och yrkesvägledares arbete ingår även information och undervisning om bland annat utbildningsväsendet, arbetsliv och arbetsmarknad.

KVALIFIKATIONER
- Du har en studie- och yrkesvägledarexamen.
- Du uppskattar att arbeta både självständigt och i grupp.
- Du har god samarbetsförmåga och ett coachande förhållningssätt samt ett tydligt ungdomsperspektiv.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Tillsammans så är vi ambassadörer för hur invånarna uppfattar oss.

Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation. Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.

Som anställd ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Specialpedagog

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik- och kulturskola. Elevhälsan är inne i ett utvecklingsarbete gällande det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget. Vi har vid tre tillfällen fått projektpengar från SPSM och arbetar för att länka samman ... Visa mer
Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik- och kulturskola.

Elevhälsan är inne i ett utvecklingsarbete gällande det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget. Vi har vid tre tillfällen fått projektpengar från SPSM och arbetar för att länka samman det hälsofrämjande klassrummet med tillgänglighet.
Under läsåret 16/17 HBTQ-certifierades hela elevhälsan och fokus på dessa frågor fortsätter även detta läsår.
Ur ett främjande perspektiv har alla specialpedagoger under detta läsår fått fortbildning i PASS-teorin samt Universell Design för Lärande.
Kristinehamns skolförvaltning har tagit ett förnyat grepp kring uppföljningen av elevers läsförmåga, som numera kartläggs med Lexplore. Specialpedagogerna i de lägre åldrarna har en uttalad roll att jobba med resultaten samt Läsa-Skriva-Räkna-garantin.

Hos oss i Kristinehamns kommun ligger hela elevhälsan organiserad under en och samma chef, elevhälsostrategen. Elevhälsan består av ca 40 personer som arbetar som kuratorer, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare som alla har sin placering och sitt uppdrag på ett rektorsområde där rektor leder och fördelar arbetet.

Norra rektorsområdet består av Stenstalidskolan F-9, Strandskolan F-3 och Ölmeskolan F-6. Elevhälsan på området består av två kuratorer, en skolpsykolog, två skolsköterskor, en studie- och yrkesvägledare samt tre specialpedagoger. En av områdets specialpedagoger kommer att gå i pension till sommaren och nu söker vi efter hennes efterträdare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi vill att du jobbar med ett hälsofrämjande och förebyggande fokus samt med ett tydligt elevperspektiv. Du har lätt för att samarbeta med andra och är flexibel samt driven och engagerad i ditt arbete.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
- identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för, och orsaker till att elever stöter på svårigheter i sina undervisnings- och lärandemiljöer.
- identifiera de bärande hörnstenarna i ett hälsofrämjande klassrum och en hälsofrämjande skola samt arbeta för detta ur ett specialpedagogiskt perspektiv.
- genomföra pedagogiska utredningar samt analysera elevens behov på organisations-, grupp- och individnivå.
- utforma och delta i arbetet med att upprätta, genomföra och följa upp åtgärdsprogram.
- vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor - bemötande, extra anpassningar och metodutveckling.
- bidra till skolans och elevhälsans utveckling
- tillsammans med sitt team arbeta för en miljö som främjar elevers närvaro

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du har specialpedagogisk kompetens. Vi lägger stor vikt vid specialpedagogexamen samt grundbehörighet som grundskollärare.
Du har kompetens och erfarenhet av att analysera elevers behov utifrån ett kontextuellt perspektiv samt verktyg för att jobba utifrån denna analys.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Tillsammans så är vi ambassadörer för hur invånarna uppfattar oss.

Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation. Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.

Som anställd ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Modersmålslärare i somaliska

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik- och kulturskola. ARBETSUPPGIFTER Vi på skolförvaltningen söker modersmålslärare i somaliska. Arbetet utförs på flera skolor och är på heltid. Tjänsten är tidsbegränsad fram till sommaren, men med möjlig... Visa mer
Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik- och kulturskola.

ARBETSUPPGIFTER
Vi på skolförvaltningen söker modersmålslärare i somaliska. Arbetet utförs på flera skolor och är på heltid. Tjänsten är tidsbegränsad fram till sommaren, men med möjlighet till förlängning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• svensk lärarutbildning eller utländsk lärarutbildning som har prövats av Högskoleverket.
• lämpliga ämneskunskaper i aktuellt modersmål
• goda kunskaper i berört språk och svenska
• erfarenhet av att undervisa som modersmålslärare

ÖVRIGT
Vi är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Tillsammans så är vi ambassadörer för hur invånarna uppfattar oss.

Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation. Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.

Som anställd ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Lärarvikarie för undervisning av SFI

Är du intresserad av att arbeta med vuxna elever från olika delar av världen? Nu har du chansen att undervisa som SFI-lärare i Kristinehamns kommun. SFI- undervisningen är en kvalificerad språkutbildning som hålls på Komvux. Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenu... Visa mer
Är du intresserad av att arbeta med vuxna elever från olika delar av världen? Nu har du chansen att undervisa som SFI-lärare i Kristinehamns kommun. SFI- undervisningen är en kvalificerad språkutbildning som hålls på Komvux.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik- och kulturskola.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du arbeta med vuxna elever från världens alla hörn med olika kulturell bakgrund? Eleverna inom utbildningen ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.

Vill du arbeta i ett arbetslag med engagerade och professionella lärare?
Inom SFI arbetar 20 lärare, uppdelade i fyra arbetslag. Tillsammans utvecklar vi verksamheten för att så många elever som möjligt ska nå sina mål. Vi skapar en positiv och kreativ lärmiljö, så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Inom SFI samverkar vi också med externa aktörer.

Vi söker nu en lärare som kan vikariera när behov finns och kan anlitas med kort varsel.KVALIFIKATIONER
Behörighet för SFI-undervisning, vilket innebär lärarlegitimation och minst 30 hp i svenska som andraspråk. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en positiv grundsyn till arbetet, hög flexibilitet samt förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har erfarenheter av digitala hjälpmedel i undervisningen.ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kristinehamn kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Skolvaktmästare

Vill du arbeta som skolvaktmästare med ansvarsområde inom förskola, gymnasie- och vuxenutbildning? Nu finns chansen att för dig att bli en del av skolans kunskaps- och samhällsuppdrag. Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola. ... Visa mer
Vill du arbeta som skolvaktmästare med ansvarsområde inom förskola, gymnasie- och vuxenutbildning? Nu finns chansen att för dig att bli en del av skolans kunskaps- och samhällsuppdrag.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola.

ARBETSUPPGIFTER
Skolvaktmästartjänsten är bred och omfattande vilket innebär att du kommer att vara skolors och förskolors stöd inom många olika praktiska göromål. Som skolvaktmästare ansvarar du för ordning, skötsel, tillsyn av materiel och lokaler såväl inom- som utomhus. Det innebär att du genomför underhåll, egenkontroller, felsöker och åtgärdar problem på egen hand samt tillkallar experter när det behövs.

För skolvaktmästare ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• Planera och utföra omflyttning, felsökning samt utföra enklare underhåll och reparationer inom skolan och förskolan.
• Prioritera, åtgärda och återkoppla inkomna behovs- och felanmälningar.
• Ansvara för drift, underhåll och skötsel av fastigheters lås- och larmsystem.
• Samarbeta och kommunicera med personal inom skola och förskola och aktivt medverka till att deras behov och önskemål tillgodoses.
• Aktivt medverka till att verksamhetens myndighetskrav, kvalitetsmål och ekonomiska mål nås.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en KY/YH-utbildning som fastighetsskötare alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Vi ser att du är serviceinriktad, stresstålig, strukturerad, noggrann, flexibel och utåtriktad. Andra viktiga egenskaper är samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, initiativförmåga, ansvarskänsla och social kompetens. Du skall även vara en god ambassadör för skolans och förskolans uppdrag och verksamhet.

B- körkort krävs.

Tjänsten kräver registerkontroll.

ÖVRIGT
Vi är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Tillsammans så är vi ambassadörer för hur invånarna uppfattar oss.

Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation. Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.

Som anställd ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Modersmålslärare sökes!

Skolförvaltningen i Kristinehamn söker modersmålslärare. Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu modersmålslärare i bulgariska och portugisiska. Tjänsten delas mellan skolor (både... Visa mer
Skolförvaltningen i Kristinehamn söker modersmålslärare.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu modersmålslärare i bulgariska och portugisiska.


Tjänsten delas mellan skolor (både grundskolan och gymnasiet) och sysselsättningsgraden baseras på elevunderlag.


Rekryteringen sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan anställningstiden gått ut.

Ange i din ansökan i vilket språk du söker tjänsten!

KVALIFIKATIONER
vi söker dig som har:
• Svensk lärarutbildning eller utländsk lärarutbildning som har prövats av Högskoleverket.
• Adekvata ämneskunskaper i berört modersmål.
• Goda kunskaper i berört språk och svenska, erfarenheter av att undervisa som modersmålslärare.

Du ska vara flexibel, ansvarstagande och självständig i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Tillsammans så är vi ambassadörer för hur invånarna uppfattar oss.

Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation. Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.

Som anställd ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Musiklärare slagverk , 50%

Är du musiklärare med inriktning slagverk? Nu finns chansen att undervisa elever på musikskolan i Kristinehamn. Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik- och kulturskola. ARBETSUPPGIFTER Du ska främst undervisa barn och unga i sl... Visa mer
Är du musiklärare med inriktning slagverk? Nu finns chansen att undervisa elever på musikskolan i Kristinehamn.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik- och kulturskola.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska främst undervisa barn och unga i slagverk men även kunna fungera som orkesterstöd för eleverna tillsammans med övriga lärare vid musikskolan. Skolan har en stor orkesterverksamhet och totalt runt 400 elever i olika ämneskurser. Vi jobbar i arbetslag. Undervisningen sker främst i musikskolans lokaler centralt i Kristinehamn men vi samarbetar även kring uppdragsutbildning och har en stor utåtriktad verksamhet. Vi utvecklar och breddar utbudet mot en kulturskola och erbjuder kommande läsår kurser i musik, dans, film, musikal och cirkusskola.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du som söker har musikpedagogisk högskoleutbildning eller motsvarande. Du har god samarbetsförmåga, ett flexibelt tänkande och att du kan arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska gilla barn och ungdomar och kunna möta dem efter individuella behov samt i grupp. Du ska tycka om att samarbeta med övriga kollegor och vara beredd på att ta eget ansvar för verksamheten. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Körkort och tillgång till bil önskvärt.

Du ska tycka om att samarbeta med övriga kollegor och vara beredd på att ta ansvar för verksamheten. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Körkort och tillgång till bil önskvärt.

ÖVRIGT
Kristinehamns kommun är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Här finns många spännande och utvecklande arbeten inom vitt skilda områden.

Tillsammans med våra cirka 2 000 medarbetare gör vi varje dag vårt bästa för Kristinehamns invånare. Som medarbetare ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt dagliga arbete på ett bra sätt.

Här är några exempel på våra förmåner:
• Friskvårdsbidrag
• Föräldrapenningtillägg
• Kostnadsfri medarbetarservice
• Kompetensutveckling
• och mycket, mycket mer!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Modersmålslärare sökes!

Skolförvaltningen i Kristinehamn söker modersmålslärare. Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu modersmålslärare till läsåret 19/20 i följande språk: • Engelska • Finska • Thail... Visa mer
Skolförvaltningen i Kristinehamn söker modersmålslärare.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu modersmålslärare till läsåret 19/20 i följande språk:

• Engelska
• Finska
• Thailändska

Tjänsten delas mellan skolor (både grundskolan och gymnasiet) och sysselsättningsgraden baseras på elevunderlag.


Rekryteringen sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan anställningstiden gått ut.

Ange i din ansökan i vilket språk du söker tjänsten!

KVALIFIKATIONER
• Svensk lärarutbildning eller utländsk lärarutbildning som har prövats av Högskoleverket.
• Adekvata ämneskunskaper i berört modersmål.
• Goda kunskaper i berört språk och svenska, erfarenheter av att undervisa som modersmålslärare.

Du ska vara flexibel, ansvarstagande och självständig i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Kristinehamns kommun är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Här finns många spännande och utvecklande arbeten inom vitt skilda områden.

Tillsammans med våra cirka 2 000 medarbetare gör vi varje dag vårt bästa för Kristinehamns invånare. Som medarbetare ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt dagliga arbete på ett bra sätt.

Här är några exempel på våra förmåner:
• Friskvårdsbidrag
• Föräldrapenningtillägg
• Kostnadsfri medarbetarservice
• Kompetensutveckling
• och mycket, mycket mer!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Biträdande rektor till Södra rektorsområdet

Vill du vara med och forma framtidens skola? Då kanske du är den biträdande rektor vi söker till skolförvaltningen i Kristinehamns kommun. Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola. Södra rektorsområdet består av Grun... Visa mer
Vill du vara med och forma framtidens skola? Då kanske du är den biträdande rektor vi söker till skolförvaltningen i Kristinehamns kommun.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola.

Södra rektorsområdet består av Grunnebacka skola F-6, Björneborgs skola F-6 och Djurgårdsskolan F-9.

ARBETSUPPGIFTER
Till Södra rektorsområdet söker vi en biträdande rektor med ansvar för F-3 på Djurgårdsskolan samt F-6 i Grunnebacka. Tillsammans med rektor och två ytterligare biträdande rektorer ska du leda verksamheten för området.

Syftet och arbetet med att biträda rektor är att förbättra förutsättningarna för våra rektorer att kunna utöva ett aktivt pedagogiskt ledarskap ute på våra skolor. I din roll som biträdande rektor ska du vara ett kvalificerat stöd för din rektor och även arbeta avlastande, då du kommer att få personalansvar, elevhälsoansvar m.m. delegerat till dig.

I och med att respektive rektor som avgör vilka arbetsuppgifter de väljer att delegera till områdets biträdande så lägger vi stor vik vid personlig lämplighet.

KVALIFIKATIONER
Följande beskrivning stämmer in på dig:
- Du uppskattar att arbeta med kreativ och engagerad personal där din tydlighet, lyhördhet och flexibilitet är mycket viktig.
- Du tycker om att arbeta både i team och självständigt.
- Du bidrar till den pedagogiska utvecklingen med entusiasm och engagemang.
- Du har en lärarutbildning och gedigen kunskap om skolans uppdrag.
- Du har kunskap om och erfarenhet av grundskolans äldre åldrar.
- Du utvecklar och bygger nätverk med näringslivet och det omgivande samhället.
- Du har god kommunikativ och administrativ förmåga och uttrycker dig enkelt och tydligt både i tal och skrift.

Tidigare erfarenhet av ledaruppdrag inom utbildning är meriterande.

ÖVRIGT
Kristinehamns kommun är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Här finns många spännande och utvecklande arbeten inom vitt skilda områden.

Tillsammans med våra cirka 2 000 medarbetare gör vi varje dag vårt bästa för Kristinehamns invånare. Som medarbetare ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt dagliga arbete på ett bra sätt.

Här är några exempel på våra förmåner:
• Friskvårdsbidrag
• Föräldrapenningtillägg
• Kostnadsfri medarbetarservice
• Kompetensutveckling
• Möjlighet till semesterväxling
• och mycket, mycket mer!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Skolförvaltningen söker rektor till Södra rektorsområdet

Ledorden på skolförvaltningen i Kristinehamn är; Tillit - Lojalitet - Likvärdighet och Helikopterperspektiv, vilka också är grunden till vårt arbete. Är du nyfiken på dessa ord och på att forma framtidens skola? Då kanske du är den rektor vi söker till skolförvaltningen i Kristinehamns kommun. Tjänsten som rektor finns på Södra rektorsområdet som består av Grunnebacka skola F-6, Björneborgs skola F-6 och Djurgårdsskolan F-9. Skolförvaltningens ansvarsom... Visa mer
Ledorden på skolförvaltningen i Kristinehamn är; Tillit - Lojalitet - Likvärdighet och Helikopterperspektiv, vilka också är grunden till vårt arbete. Är du nyfiken på dessa ord och på att forma framtidens skola? Då kanske du är den rektor vi söker till skolförvaltningen i Kristinehamns kommun.

Tjänsten som rektor finns på Södra rektorsområdet som består av Grunnebacka skola F-6, Björneborgs skola F-6 och Djurgårdsskolan F-9.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola.


ARBETSUPPGIFTER
Till Södra rektorsområdet söker vi en rektor som tillsammans med tre biträdande rektorer ska leda verksamheten för området. Elevhälsa, administrativ personal och övriga sakkunniga på förvaltningen finns också till hjälp för att du ska lyckats med ditt uppdrag . Vi söker dig som har ett engagerat, verksamhetsnära och resultatinriktat ledarskap med eleven i centrum.

Som rektor har du även ett nära samarbete med förvaltningen och ingår i en ledningsgrupp tillsammans med övriga skolledare.

Ditt uppdrag som rektor består i att leda, planera och utveckla skolans verksamhet. Du får förtroende och ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling.

Vi har under de senaste åren haft nära samarbete med Skolverket och förbättrat vårt kvalitetsarbete. Ett arbete vi vill att du fortsätter med som rektor hos oss.

KVALIFIKATIONER
Följande beskrivning stämmer in på dig:
- Du uppfyller behörighetskraven enligt skollagen 2 kap. 11§
- Du uppskattar att arbeta med kreativ och engagerad personal där din tydlighet, lyhördhet och flexibilitet är mycket viktig.
- Du tycker om att arbeta både i team och självständigt.
- Du bidrar till den pedagogiska utvecklingen med entusiasm och engagemang.
- Du har gedigen kunskap om skolans uppdrag.
- Du har god kommunikativ och administrativ förmåga och uttrycker dig enkelt och tydligt både i tal och skrift.
Du trivs med att leda verksamheten genom att leda andra ledare.

Tidigare erfarenhet av ledaruppdrag inom utbildning är meriterande.

I enighet med kommunens rutin vid rekrytering kommer alkohol- och drogtest att genomföras.

ÖVRIGT
Kristinehamns kommun är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Här finns många spännande och utvecklande arbeten inom vitt skilda områden.

Tillsammans med våra cirka 2 000 medarbetare gör vi varje dag vårt bästa för Kristinehamns invånare. Som medarbetare ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt dagliga arbete på ett bra sätt.

Här är några exempel på våra förmåner:
• Friskvårdsbidrag
• Föräldrapenningtillägg
• Kostnadsfri medarbetarservice
• Kompetensutveckling
• Möjlighet till semesterväxling
• och mycket, mycket mer!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Modersmålslärare sökes!

Skolförvaltningen i Kristinehamn söker modersmålslärare. Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu modersmålslärare till läsåret 19/20 i följande språk: • Albanska • Bosniska • Arab... Visa mer
Skolförvaltningen i Kristinehamn söker modersmålslärare.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive grundsärskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu modersmålslärare till läsåret 19/20 i följande språk:

• Albanska
• Bosniska
• Arabiska
• Somaliska
• Dari
• Kurdiska kurmanji, sorani, badinani
• Swahili
• Tigrinja
• Pashto
• Vietnamesiska
• Spanska


Rekryteringen sker löpande.
Tjänsten delas mellan skolor (både grundskolan och gymnasiet)

Sysselsättningsgraden baseras på elevunderlag.

Ange i din ansökan i vilket språk du söker tjänsten!

KVALIFIKATIONER
• Svensk lärarutbildning eller utländsk lärarutbildning som har prövats av Högskoleverket.
• Adekvata ämneskunskaper i berört modersmål.
• Goda kunskaper i berört språk och svenska, erfarenheter av att undervisa som modersmålslärare.

Du ska vara flexibel, ansvarstagande och självständig i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Kristinehamns kommun är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Här finns många spännande och utvecklande arbeten inom vitt skilda områden.

Tillsammans med våra cirka 2 000 medarbetare gör vi varje dag vårt bästa för Kristinehamns invånare. Som medarbetare ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt dagliga arbete på ett bra sätt.

Här är några exempel på våra förmåner:
• Friskvårdsbidrag
• Föräldrapenningtillägg
• Kostnadsfri medarbetarservice
• Kompetensutveckling
• och mycket, mycket mer!

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Visa mindre

Skolpsykolog

Elevhälsan söker nu ytterligare en psykolog! Är du intresserad av att tillsammans med skolans elevhälsa bidra till att utveckla metoder för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete? Då är du varmt välkommen med din ansökan. I Kristinehamns kommun ligger hela elevhälsan organiserad under en och samma chef, elevhälsostrategen. Elevhälsan består av ca 40 personer, kuratorer, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare som ... Visa mer
Elevhälsan söker nu ytterligare en psykolog!

Är du intresserad av att tillsammans med skolans elevhälsa bidra till att utveckla metoder för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete? Då är du varmt välkommen med din ansökan.

I Kristinehamns kommun ligger hela elevhälsan organiserad under en och samma chef, elevhälsostrategen. Elevhälsan består av ca 40 personer, kuratorer, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare som alla har sin placering och sitt uppdrag på ett rektorsområde där rektor leder och fördelar arbetet.

Arbetet som skolpsykolog innebär uppdrag både inom grundskolan, grund- och gymnasiesärskola samt gymnasieskolan i kommunen. Även vissa handledande och konsultativa uppdrag inom förskolan kan förekomma. Vi förutsätter ett flexibelt förhållningssätt där ni inom psykologgruppen fördelar ärenden utifrån intresse, erfarenhet och kompetens, men där ni också verkar mot ett bestämt grundskoleområde. Som skolpsykolog i Kristinehamns kommun har du kontor bredvid övriga skolpsykologer.

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik och kulturskola.

ARBETSUPPGIFTER
Vi vill att du som psykolog ska bidra med förståelse och kunskap om hur psykologiska faktorer i samverkan med miljön påverkar elevers möjligheter till att vara lärande och må bra i skolan. Du använder många olika metoder för att nå dessa mål. Du arbetar konsultativt, genomför psykologutredningar samt handleder och ger stöd till personal.

Som psykolog skall du tillsammans med skolans övriga elevhälsa bidra till att utveckla metoder för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Vi vill att du har ett salutogent förhållningssätt där du arbetar med ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Vi söker dig som tycker att skolan har en avgörande betydelse för elevers framtid, som känner starkt för vikten av lärande och utbildning och som därmed tycker att skolan är en av de viktigaste arenorna att arbeta inom. Vi söker dig som kan ta egna initiativ och som gärna delar med dig av dina erfarenheter.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och ser gärna att du har några års erfarenhet.

Du är intresserad av såväl konsultativt arbetssätt som kartläggning/utredning, kompetensutveckling och arbete med stöd på skol-, grupp- och individnivå.

Du ser samarbete som en självklar förutsättning för arbetet, såväl med olika professioner som med dina närmaste kollegor. Du är självgående, visar prov på personlig mognad, har en kommunikativ förmåga och känner och visar empati för elever med stödbehov. I ditt arbete är du strukturerad, arbetar med omdöme och ser att din roll är att ge stöd och service åt andra.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kristinehamn kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre